Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

Sanayi atıklarının konteynerler ile alınması ve bunların işletmelerimizde cinslerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüme hazır hale getirilmesidir.