Plastik Ambalaj

Plastik Ambalaj Atıkları

Plastikler, petrol veya petrol türevlerinden elde edilirler. Plastiklerin değişik türleri vardır. Bu türlerin başlıcaları ve kullandığınız ambalaj üzerindeki işaretleri aşağıdadır.

  • Polietilentetraftalat (PET)
  • Polietilen (yüksek yoğunluklu)
  • Polivinilklorür (PVC)
  • Polietilen (düşük yoğunluklu)
  • Polipropilen (PP)
  • Polistren (PS)