Şirket Profili

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz

Türkiye’nin en saygın ve en başarılı şirketlerinden biri olmaktır.

Misyonumuz

İnsanların her gün ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmek için yenilenebilir kaynakları kullanarak dünyayı bugün ve gelecek kuşaklar için iyileştirmektir.

Değerlerimiz:

Liderlik

Biz, Doğal Kağıt olarak yüksek etik standartları savunuruz. Taahhütlerimize bağlı kalır ve yaptığımız işlerde sorumluluk alırız. Çeşitliliğe ve katılıma inanır, insanlara ciddi ve saygılı davranır ve birbirimizin başarılı olmasına yardım ederiz.

Sonuçlar

Hedeflediğimiz sonuçlar konusunda kararlıyız. Esnek hedefler belirler, değişimi kucaklar ve daima neyin şirket için en iyi olduğunu dikkate alırız. Müşterilerimize verdiğimiz mükemmellik, tedarikçilerimize verdiğimiz güven ve hissedarlarımıza verdiğimiz performans taahhütlerine sıkı sıkıya bağlı ve sadık kalırız.

Sorumluluk

Dünyamızı sürdürülebilir kılmaya kararlıyız. Çalışanların sağlık ve güvenliğine en büyük önceliği veririz ve satın alma sürecinden üretim, dağıtım, satış ve geri dönüşüme kadar tedarik zincirimizin her aşamasının güvenli ve sorumlu bir şekilde yürütülmesini sağlarız.