Belediye Atıkları

Evsel kaynaklı ambalaj atıklarının toplanması/Belediye Sistemi

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması prensibine uygun olarak, belediye yönetim planları kapsamında ambalaj atıklarının konutlardan, kamu kurumlarından, okullardan ve kamuya açık tüm alanlardan toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüşüme sevk edilmesi hizmetidir.