Politikalarımız

Kalite Politikamız

Toplam kalite anlayışını benimseyerek;

  • Müşteri odaklı çalışılır.
  • Müşteri memnuniyetini sürekli artırmak hedeflenir.
  • Sürekli gelişme için etkin bir kalite yönetim sistemi uygulanır.
  • İşimiz ilk defada doğru yapılır.

Toplam Kalite Tüm Çalışanlarımızın Sorumluluğundadır.

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Ana stratejilerimizin en temel parçası; ürünlerimizi sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında üretmek, doğal kaynakları akıllıca kullanmak ve çevre koruma ile ilgili performansımızı sürekli iyileştirmektir. Bu temel noktadan yola çıkarak bütün arzumuz ve taahhüdümüz iş kazalarının ve olası olumsuz çevresel etkilerimizin temel sebeplerini, bunlara neden olan davranışları ve koşulları sürekli iyileştirmektir.

Bizler kağıt ve kutu fabrikalarımızdaki tüm üretim süreçlerimizde bu hedeflere ulaşmak amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

  • İş sağlığı ve güvenliği ve çevrenin korunması ile ilgili tüm kanunlara, yönetmeliklere, müşterilerimizin bu konulardaki beklentilerine ve şirketimizin kabul ettiği diğer hükümlere uygun olarak, sürekli gelişim prensibiyle faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini  ortadan kaldırmak veya en aza indirmek
  • Beraber çalıştığımız herkes için sağlık kayıplarını önleyerek, kazasız ve temiz bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla; risklerimizi ve çevresel etkilerimizi tespit ederek, kabul edilebilir seviyeye düşürmek
  • Atıklarımızı azaltıp, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak için geri kazanımı sağlamak ve uygun prosedürleri izleyerek malzeme, enerji ve su tüketimini en aza indirgemek
  • Güvenli ve çevreye duyarlı bir üretim için mümkün olan en iyi teknolojileri kullanmak
  • Tüm çalışanların çevre ve güvenlik sorumluluklarının bilincine varmalarını ve bunun gereğini sözleşmelerinin bir parçası olarak yerine getirmelerini sağlamak
  • Müşteriler, yasal kurumlar ve toplum ile bu prensipler dâhilinde işbirliği içinde bulunmak, tüm malzeme  ve hizmet tedarikçilerimize  politikamızın gereklerini bildirmek ve bu konularda kendilerini geliştirmeleri için yardım etmek